fbpx

/ Verwijzers

Wat is Impact Creators Amsterdam?

Impact Creators Amsterdam is een programma waarbij 200 jongeren tussen de 16 en 27 jaar zich 20 weken vrijwillig inzetten voor 2 dagen per week. In deze tijd doen ze nieuwe vaardigheden op, krijgen training en begeleiding en zetten zich in voor de stad en haar projecten. Hun talentontwikkeling staat centraal.

Met Maatschappelijke Diensttijd ontdekken jongeren de beste versie van zichzelf

Paul Blokhuis, Staatssecretaris van VWS

De gemeente Amsterdam werkt in dit programma samen met Starters4Communities, De Kandidatenmarkt en Ympact020.

Het programma wordt gesubsidieerd via ZonMw uit het landelijke Maatschappelijke Diensttijd programma (MDT) van de Rijksoverheid. Tot nu toe deden of doen landelijk 16.000 jongeren tussen 14 en 27 jaar een MDT bij ruim 1300 organisaties. Naast de gemeente Amsterdam doen 11 andere gemeentelijke programma’s mee aan MDT.

DE GEMEENTE WIL GRAAG

 • Samen met jongeren een programma een programma ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeftes
 • Jongeren laten meedoen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken

   

 • Samenwerking tussen verschillende partijen in de stad [gemeentelijk, stadsdelen en organisaties]
 • dat Impact Creators Amsterdam duurzaam deel wordt van het jeugd – en jongerenwerk in de stad. Dat betekent
  inzet op preventie, burgerschap en talentontwikkeling. 

 Ben je

 • professional of vrijwilliger in een welzijnsorganisatie,
 • docent of decaan op een Amsterdamse school,
 • actief in een maatschappelijk initiatief,
 • bij een zorginstelling, culturele organisatie of andere club,
 • werkzaam bij een sociale onderneming, in de detailhandel, mkb, in het bedrijfsleven?

 Wil je

 • informatie aan jongeren geven over Impact Creators?
 • jongeren de verwijzen naar één van onze contactpunten en projecten?
 • zelf eventueel één of meerdere jongeren plaatsen bij
  een talentontwikkelingsprogramma?

 Dan gaan we graag met je in gesprek! Neem dan contact op met de projectleider: Sophie van Opstal  

download onze flyer hier!